Niederländischen Folklore

Nederlandse folklore (Duits)

 

Traditionele Nederlandse dansen, volksmuziek en klederdrachten.

door Irina Raspopova

Verlies van eigen wortels betekent  het verlies van eigen cultuur. Zonder cultuur is er geen toekomst . In 2004  hebben wij een aantal concerten georganiseerd met het thema “Met het verleden naar de toekomst”. Dankzij het werk van de stichting Zarjanka heeft een rijke zangtraditie uit het verleden een toekomst. Het onderwerp van ons werk wordt steeds breder.

Vanaf 1998 begon ik mij in de Nederlandse folklore te verdiepen. Het Russische publiek, dat ons, Nederlanders, zo prachtig Russische liederen hoorde zingen, was ook benieuwd naar Nederlandse folklore.

Veel Nederlanders waarderen hun eigen folklore niet.  Ze vinden die eenvoudig en primitief. Als specialiste op het gebied van folkloremuziek voelde ik het als mijn taak hen te laten zien dat dat niet klopt. Verlies van de traditie betekent niet dat die traditie niet bestaat.

Om mensen kennis te laten maken met de Nederlandse folkloretraditie maak ik een zorgvuldige keuze uit het uitgebreide repertoire van deze verdwijnende traditie en uit de klederdrachten, waarbij ik soms een reconstructie maak van de meerstemmige polyfonie, de improvisatiemethoden en de folkloredans. Veel specialisten denken dat in de Nederlandse folkloreliederen de polyfonie ontbreekt. Overgebleven zijn vaak alleen de meest primitieve,  eenstemmige kinderliederen. Ik laat zien dat er veel meer geweest moet zijn. In ons repertoire is nu, naast Russische folkloreliederen, ook een aantal interessante Nederlandse liederen en dansen opgenomen en een stukje theater. We vertonen nu dus voor het Russische publiek ook traditionele Nederlandse liederen en dansen in authentieke klederdrachten uit verschillende regio’s van Nederland.

Ons repertoire bestaat uit liederen vanaf de middeleeuwen tot in de twintigste eeuw van verschillende genres, zoals het liefdeslied, verhalend lied, levenslied, historisch lied, rituele lied, geuzenlied, religieus lied, spotlied, moordlied, enz.

Bronnen van de liederen zijn liedboeken, liedbladen, liedschriften en veldwerkopnamen, o.a. de CD-box “Onder de groene linde” van het Meertens Instituut in Amsterdam, opgenomen door Ate Doornbosch e.a.

Neueste Beiträge